För information och beställning av instrument

Lars Jönsson
Nejlikevägen 14
S-146 50 Tullinge

Filial
Jaktstigen 17
S-130 54 Dalarö

mobil 073-055 07 43
Tel 08- 501 502 72

e-post